Bugun...SAMSUN DİŞHEKİMLERİ ODASI 110. YILLARINA BİLİMSEL SEMPOZYUMLA START VERDİLER.
Tarih: 17-11-2018 18:19:02 Güncelleme: 17-11-2018 18:39:02 + -


Dişhekimliği mesleğinin bilimselliğinin 110. Yılında Samsun Dişhekimleri Odası ve dişhekimleri 22 Kasım Dişhekimleri Haftası nedeniyle bugün Samsun Yelken Kulüpte ilk bilimsel toplantılarıyla Dişhekimleri haftasını kutlamaya başladılar.

facebook-paylas
Tarih: 17-11-2018 18:19

SAMSUN DİŞHEKİMLERİ ODASI 110. YILLARINA BİLİMSEL  SEMPOZYUMLA START VERDİLER.

Her yıl olduğu gibi Samsun Dişhekimleri Odası Dişhekimliği Haftalarını kutlamak için bir dizi bilimsel program ve sempozyumlarla meslektaşlarını bilgilendirmeye çalışıyorlar.  Bu yılda geleneksel buluşmalarını yine aynı mekânda toplanarak gerçekleştirmeye başladılar.

Yelken Kulüpte ilk etkinlik Oda üyesi olan ve sempozyumda sunumlarını yapacak olan konuk öğretim üyelerine hitaben Samsun Dişhekimleri Odası Genel Sekreteri Dt. Övgü Tunçdemir şunları ifade etti.

“Dişhekimliğinin bilimselliğe yönelişinin 110. Yılını kutlamak için bir hafta boyunca çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Bunlardan ilki olan bilimsel programımıza hepiniz hoş geldiniz. Her geçen gün zorlaşan hayat şartları, yeni uygulamalar ekonomik şartlar hepimizi farklı alanlarda ve zamanlarda zorlamaktadır. Bu nedenle meslek birliğine hepimizin daha fazla ihtiyacının olduğunu düşünmekteyim. Samsun Dişhekimleri Odası yönetim kurulu olarak düzenleyeceğimiz etkinliklerde sizlerin önerileri, eleştirileri ve katılımı bizim için çok değerlidir. Bu haftaki etkinliklerimiz bu akşam yapacağımız Gala yemeği , 22 Kasım günü Atatürk anıtındaki tören ve sonrasında yenilenen odamızda kahvaltı ile devam edecek. 24 Kasım cumartesi günü Ordu’da, 25 Kasım Pazar günü odamızda düzenleyeceğimiz kurslarla son bulacaktır. Her güzel şeyin paylaştıkça arttığını ve üzüntülerin, sorunların paylaştıkça azaldığını düşünüyorum. Bundan sonra yapacağımız seminer, kurs ve etkinliklerde yine bir arada olmayı diliyorum. Dişhekimleri Haftamızı kutluyor keyifli bir hafta geçirmenizi umuyor ve hepinize katılımınız için firmalarımızı da destekleri için ve hocalarımıza verecekleri değerli bilgiler için şahsım ve odamız  adına teşekkür ediyoruz” dedi.

Görüntünün olası içeriği: 9 kişi, ayakta duran insanlar

Genel Sekreter Dt. Övgü Tunçdemir’in ardından Samsun Dişhekimleri Odası Başkanı Dt. Alper Dilek’te konuklarına şunları söyledi.

 

“Bilimsel Dişhekimliğinin ülkemizdeki kuruluş günü olarak kabul ettiğimiz 22 Kasım Dişhekimleri Haftamızı kutluyorum. Biliyorsunuz ki 22 Kasım’ı da içine alan haftayı Toplum Ağız Diş Sağlığı Haftası olarak kutluyoruz. Bu hafta içerisinde  TDB ve Odalarımız Toplumun Ağız ve Diş Sağlığı konusunda farkındalığın arttırılması, dişhekimlerine ilişkin kamuoyu oluşturulması ve koruyucu dişhekimliği kavramına dikkat çekilmedi için çeşitli etkinlikler yapıyor. Bizde bu hafta içerisinde 17 Kasım Samsun Bilimsel etkinlik ve akşamda Gala yemeği, 22 Kasım’da Atatürk Anıtında Çelenk koyma ve odamızda kahvaltı. 24-25 Kasım’da Fatsa’daki meslektaşlarımızla birlikte olacağız. Dünya konjonktürünün değişmekte olduğu bir dönemde çevremizdeki siyasi, sosyal ve ekonomik değişimin yarattığı sorunlar kaçınılmaz olarak ülkemize yansımaktadır. Özellikle komşu ülkelerden gelen göç dalgası ülkemizi ve bizi sosyokültürel ve ekonomik olarak etkilemektedir. Ekonomik programın mesleğimize yansıması yeni açılan dişhekimi kliniği yok. Artan öğrenciler öğretim üyesi sorunları, büyük sermaye zincirleri performans sistemi, döviz kurlarındaki artışlar. Sağlık çalışanlarına uygulanan şiddet, yeniden getirilmeye çalışılan sağlık turizm yönetmeliği. Biliyorsunuz ki, 1980’li  yıllarda sağlık reformları başlamış olup 2002  yılından itibaren hayatımıza Sağlıkta Dönüşüm Programı girdi.  DB (Dünya Bankası) DSÖ’nün  ( Dünya Sağlık Örgütünün)  işbirliği ile farklı kıtalarda 50’den fazla ülkede bu program yürütüldü ve belli aralıklarla raporlandı” dedi

Görüntünün olası içeriği: 13 kişi, Suat Semiz ve TC Kenan Pir dahil, ayakta duran insanlar

Sağlıkta Dönüşümün  Sonuçları Şöyle;

Dt. Alper Dilek, meslektaşlarına ve sempozyum sunumu yapacaklara yaptığı konuşmasına şöyle devam etti. “Öncesinde kamuda hastanelerin genellikle uygun olmayan poliklinik koşullarında Ağız ve Diş Sağlığı hizmeti verirken  ADSM ve hastaneler ile birlikte fiziki koşulların daha iyi olduğu, dişhekimlerinin daha iyi hizmet verdiği birimler oluşturuldu. 2003 yılında 14 ADSM varken 2018’de ise 132 ADSM hizmete erişimde ve kullanımdan çok çarpıcı artış gerçekleşti. Fakat ADSM’lerin yoğun bölgelerde açılmadığı dikkate alınırsa eşitsizliği önleyemedi. Türkiye’nin son 16 yıla damgasını vuran en önemli süreçlerinden biri SDP (Sağlıkta Dönüşüm Programı) olmuştur. Sağlık reformunun doğru yapılması başlıklı kılavuz Sağlık Bakanlığı tarafından Türkçe ’ye kazandırılmıştır! Kılavuzun özünü sağlık emekçilerini reformla ikna etme stratejileri oluşturmakta, bu stratejileri uygularken etik kurulların bir yana bırakılabileceği, amaca ulaşmak yolunda her şeyin mubah olduğu vurgulanmaktadır. Stratejilerinin başında özellikle hekimleri hedefleyen vaatler gelmektedir. Çeşitli yollarla meslek itibarlarını arttırma, uzman statüsü verme, para, personel veya tesis sağlama, eğitim olanakları sunma gibi vaatlerin arasında en önemlisinin hekimlerinin performans ödemeleri gibi yollarla geliri düzeylerinin arttırılması olduğu belirtilmiştir. Tehditler ise işsizlik, itibarsızlık, mesleki yetkinlik kaybı, güvencesizlik ya da duruma uygun araçlar şeklinde sıralanmaktadır. Diğer kişileri onlarla yan yana durmama konusunda çeşitli araçlarla uyararak kaynaklarını azaltmak; karar verici konumundaki kişilere erişimlerinin önüne geçmek; medyayı onlardan bahsetmeme konusunda uyarmak; uzman olmadıklarını, kendi çıkarlarına hizmet ettiklerini çeşitli ortamlarda vurgulamak.  Hizmet sunumunun hacmi artmasına rağmen toplumun ağız ve diş sağlığı karşılanamamış, hatta büyümüştür. Gelin rakamlara birlikte bakalım. OECD ülkeleri içerisinde sağlığa en az pay ayıran ülke olarak 2013 yılında 84,4 milyar sağlık harcaması Ağız ve Diş Sağlığı harcaması 4,2 Milyar TL % 98 tedavi edici hizmet. 2050’de rakam 5.5 Milyar TL olacak. Halbuki koruyucu tedaviye geçilmesiyle uzun vadede daha az harcama ile daha fayda yaratılacaktır.  Madem Ağız ve Diş Sağlığı genel sağlığın bir parçası, kalp damar hastalıkları, şeker hastalığı, büyüme gelişme geriliği, erken doğum gibi birçok hastalıkta rol oynamakta. Bu hastalıklar açığa çıkmadan koruyucu önlemlerle tedbir alınmalı. Evet, sağlık bakanlığının gerek altyapı, gerekse hizmet sunumu açısından 10 yıllık dönemde çok hızlı bir gelişme var. Fakat halkın ağız ve diş sağlığı göstergeleri hiç öyle değil. Sağlık bakanlığı koruyucu hizmete yönelik toplum sağlığı merkezlerinde yürüttüğü çalışmalar çok yetersiz. Serbestte çalışan arkadaşlarımızdan bu sisteme dahil edilerek hizmet alınmaması büyük bir hatadır” diye söyledi.

Görüntünün olası içeriği: 13 kişi, Suat Semiz dahil, ayakta duran insanlar

AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI VERİLERİNE BAKACAK OLURSAK..

Samsun Dişhekimleri Odası Başkanı Dt. Alper Dilek;  “Verilere bakacak olursak eğer çok vahim durumdayız. Ülkemizde kişi başına macun kullanımı, 89 ML, Avrupa’da ise 345-450 ML 75-74 yaş arasında % 48 total diş sağlığı var. 0-12 yaş arasında çürük,5-6,5 arası, Avrupa’da ise bu rakam 1,5.   Dişhekimine  gitme sıklığı ülkemizde %0.9/yılda Avrupa’da %5 yılda sorunumuz bitmiyor devam edelim. Dişhekimlerinin çalışma yaşamındaki değişiklik SB’nın  hekim alımının artmasıyla birlikte 2002 yılında% 76.2 serbest, 2016 yılında % 56,8, 2002 yılında kamudan % 19.6 % 34,2 iken Üniversitede % 4,7’den  % 9’a çıkmış. Eğitimde Yaşanan Değişim, Sağlık hizmetlerinin en önemli unsuru sağlık çalışanlarının eğitimidir. İnsan gücü planlaması yapılmadan, ihtiyaçlar gözetilmeden fakültelerin öğretim görevlisi sayısı fakülte açılması ve var olan kontenjanların arttırılması eğitimde kaliteyi düşürdü. 2003 yılında 19 olan sayı 2018 yılında 86 oldu. 2003 yılında 929 olan   sayı  4991’lere çıktı. Dişhekimleri arasında işsizlik sorunu ve emeğin değersizleştirilmesi daha da artacaktır. Vakıf üniversiteleri bu sistemin en büyük yetersizlik yaşanan birimleridir. Dişhekimlerinin Sağlığı, meslek hastalıkları, iş kazaları açısından risk gurubuyuz. Artan iş yükü ve doyumsuzluk riski artmaktadır. 2011 yılında Ankara’da yapılan araştırma mekanik ağrı görülme sıklığının %62 olduğu tespit edilmiştir. Tükenmişlik sendromunun da  son derece yaygın olduğu vurgulandığını” söyledi.

Bu yıl Samsun Dişhekimleri Odası, çok önemli bir çalışmayla meslektaşlarına odalarının kurulduğu günden bu yana yapılan arşiv çalışmalarını meslektaşlarına nostaljik bir sergi olarak sundular.

Mehmet Rebii Özdemir

Görüntünün olası içeriği: 13 kişi, Ahmet Sarı, Ayşe Çadir ve Suat Semiz dahil, ayakta duran insanlarGörüntünün olası içeriği: 13 kişi, Suat Semiz dahil, ayakta duran insanlar ve takım elbiseGörüntünün olası içeriği: 13 kişi, Ayşe Çadir, Ahmet Sarı ve Suat Semiz dahil, ayakta duran insanlarGörüntünün olası içeriği: 12 kişiGörüntünün olası içeriği: 1 kişiGörüntünün olası içeriği: 1 kişi, ayaktaGörüntünün olası içeriği: 1 kişi, ayaktaGörüntünün olası içeriği: 1 kişiGörüntünün olası içeriği: 1 kişi, ayaktaGörüntünün olası içeriği: 1 kişi, takım elbiseGörüntünün olası içeriği: 1 kişi, takım elbiseGörüntünün olası içeriği: 9 kişi, iç mekanGörüntünün olası içeriği: 9 kişiGörüntünün olası içeriği: 8 kişi, kalabalıkGörüntünün olası içeriği: 14 kişi, oturan insanlarGörüntünün olası içeriği: bir veya daha fazla kişi, oturan insanlar ve iç mekanGörüntünün olası içeriği: 5 kişi, gülümseyen insanlar, ayakta duran insanlar ve sakalGörüntünün olası içeriği: 1 kişiGörüntünün olası içeriği: 1 kişi, ayaktaGörüntünün olası içeriği: 2 kişi, ayakta duran insanlarOtomatik alternatif metin yok.Otomatik alternatif metin yok.Görüntünün olası içeriği: 1 kişiGörüntünün olası içeriği: 1 kişiGörüntünün olası içeriği: 1 kişi, iç mekanGörüntünün olası içeriği: 1 kişi, iç mekan
Bu haber 374 defa okunmuştur.

Etiketler :

FACEBOOK YORUM
Yorum

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER GÜNDEM Haberleri

ÇOK OKUNAN HABERLER
 • BUGÜN
 • BU HAFTA
 • BU AY
SON YORUMLANANLAR
FOTO GALERİ
 • Bebişler
  Bebişler
 • Yurdum İnsanı
  Yurdum İnsanı
 • FANTASTİK
  FANTASTİK
 • ATATÜRK
  ATATÜRK
 1. Bebişler
 2. Yurdum İnsanı
 3. FANTASTİK
 4. ATATÜRK
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
 • Kırgın Çiçekler 5. Bölüm
  Kırgın Çiçekler 5. Bölüm
 • ATATÜRK'ü hiç bu kadar net görmediniz ve duymadınız.
  ATATÜRK'ü hiç bu kadar net görmediniz ve duymadınız.
 • Cem Yılmaz | Yabancı dil
  Cem Yılmaz | Yabancı dil
 1. Kırgın Çiçekler 5. Bölüm
 2. ATATÜRK'ü hiç bu kadar net görmediniz ve duymadınız.
 3. Cem Yılmaz | Yabancı dil
VİDEO GALERİ
YUKARI